Top Cafeteria

A béren kívüli juttatások szakértője

Szolgáltatásaink

Tanácsadás

 • Szakértői tájékoztatás döntéshozóknak
 • Cafeteria rendszer tervezése
 • Jogszabályi megfelelőség vizsgálata

Kommunikáció

 • Munkavállalók tájékoztatása
 • Írásos juttatás ismertető
 • Prezentációs csoportos előadás

Cafeteria szabályzat

 • Belső szabályzat készítése
 • Dokumentáció összeállítása

Cafeteria nyilatkoztatás

 • Éves cafeteria juttatás választás
 • Konzultáció és/vagy technikai támogatás

Cafeteria rendszer üzemeltetése

 • Évközi változások és kilépők kezelése
 • Adatszolgáltatás szolgáltatók és bér felé
 • Kapcsolattartás a szolgáltatókkal

Cafeteria szoftver szolgáltatás

 • Interneten elérhető online rendszer
 • Önálló szoftver, bármilyen bérprogramhoz
 • Ingyenes jogszabálykövetés

Rólunk

Társaságunk egyike a legrégebben cafeteria szolgáltatást nyújtó cégeknek, immár két évtizede foglalkozunk a választható béren kívüli juttatásokkal (VBKJ). Tevékenységünk kiterjed a tanácsadástól a szoftver-szolgáltatáson keresztül a teljes cafeteria outsourcingig. Ügyfeleink között a multinacionális nagyvállalatok és a KKV szektor képviselői is megtalálhatók.

Kiemelten figyelünk arra, hogy szolgáltatásinkat ügyfeleink valós igényeihez igazítsuk. A cégeknél meglévő szakmai kompetenciát és kapacitást támogatjuk saját szakértelmünkkel és adminisztratív közreműködésünkkel. Sikerünk titka a megbízható, gyors és precíz csapatmunka.

Szakmai vezetőnk Király Ágnes okleveles adószakértő, aki országosan elismert képviselője a cafeteria szakterületének, konferenciák előadója, TV és rádióműsorok szakértője és rendszeresen publikál. Tapasztalata és szaktudása garantálja, hogy a jogszabályi előírásoknak maximálisan megfelelő szakmai iránymutatást biztosítsunk ügyfeleinknek.

Videók

Aktualitások

Cafeteria 2022

A cafeteria rendszerekben jellemzően előforduló juttatások szabályai 2022-ben az alábbiak szerint alakulnak.

A béren kívüli juttatások - SZÉP kártya - adója 28%. Az egyes alszámlák kedvezményes értékhatára (több munkáltatótól összevontan) január 1-től ismét az Szja törvény szerinti (szállás 225.000 Ft, vendéglátás 150.000 Ft, szabadidő 75.000 Ft). A törtévben foglalkoztatott munkavállaló részére a 450 ezer forintos rekreációs keret időarányos része adható a kedvezőbb adóval. Az értékhatárok feletti rész adója 33,04%.

A SZÉP kártya speciális szabályát, hogy az alszámlák átjárhatók, 2022. december 31-ig meghosszabbították. Új kedvező átmeneti szabály, hogy a SZÉP kártyán lévő összegből élelmiszert is lehet vásárolni 2022. február 1. és május 31. között.

Az egyes meghatározott juttatások – pl. egészségpénztári célzott szolgáltatás, csekély értékű ajándék, stb. – adóterhe szintén 33,04%. A törvényben nem nevesített egyéb juttatások adója, a munkabérrel megegyezően, a nettó összegre vetítve 69,92%.

Az adómentes juttatások köre eggyel bővül: a kifizető által (legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített) kerékpár magáncélú használatba adása adómentes.

Év végéig maradnak a SZÉP kártya kedvező szabályai

Az eddigi veszélyhelyzeti rendelkezések június 30-ig tették lehetővé a munkáltatók számára a SZÉP kártya alszámláira a törvényinél magasabb összegű kedvezményes feltöltést. Ugyancsak eddig az időpontig mentesítették a munkáltatót az ezen juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó alól.

A június 10-én hatályba lépett 318/2021. Korm. rendelet a teljes 2021-es évre vonatkoztatja a törvényinél kedvezőbb feltételeket.

Ez alapján a munkáltatók a szállás alszámlára évi 400.000, a vendéglátás alszámlára évi 265.000 és a szabadidő alszámlára évi 135.000 forintot utalhatnak béren kívüli juttatásként 2021-ben úgy, hogy nem kell számoljanak a más munkáltató által adott összeggel.

A szocho alóli mentesüléssel eddig az értékhatárig ebben az évben az adóteher15%. Az értékhatár feletti összegre a 2021. évi adó 35,99%.

A szakképzési hozzájárulás alól a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a veszélyhelyzet végéig, a szakképzési törvény módosulásával pedig továbbra is mentesülnek a juttatások.

Költségmentesség a lejárt SZÉP kártya egyenlegekre

A legújabb veszélyhelyzeti intézkedések között a Kormány ismét mentesíti a SZÉP kártyákon lévő lejárt összegeket a banki költség alól.

A március 28-án hatályba lépett 150/2021. Korm. rendelet újra bevezeti azt a korábbi szabályt, miszerint a SZÉP kártya alszámlákra két évnél korábban feltöltött összegek után a pénzintézet a havi 3%-os költséget nem számíthatja fel.

Ennek megfelelően a 2017-ben és 2018-ban feltöltött és még el nem költött összegek után március 28-tól, a 2019-ben feltöltött összegek után május 31-ét követően nem kerül felszámításra a költség.

Ez a rendelkezés a január 29-én kihirdetett veszélyhelyzet megszűntét követő 60. napig lesz érvényben.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül a kártyaszolgáltató pénzintézetek tájékoztatják a kártyatulajdonosokat a 61. naptól várható díjakról.

Partnereink